Wzór § 4.16
Odroczenie terminu płatności odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne - gdy nie jest określony termin płatności tego świadczenia.

Dane
%
%
%
Raty