Wzór § 4.15
Odroczenie terminu płatności podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu ich płatności.

Dane
%
%
%
Raty