Wzór § 4.18
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne wraz z odsetkami za zwłokę.

Dane
%
%
Raty