Wzór § 4.13
Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu ich płatności.

Dane
%
%
%
Raty