Wzór § 4.17
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, wraz z odsetkami za zwłokę.

Dane
%
%
Raty